Experientia docet

PORTOFOLIU DE INSTRUIRE ȘI CONSULTANȚĂImage by Flickr/christian.senger

Asociația "E-Civis", România

Proiectul "Discursuri electorale fără discriminare", finanțat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG în România (2014)

Asociația pentru Sprijinirea Integrării Sociale (ASIS), România

Programul de Cooperare Elvețiano-Român (2012)

Autism România - Asociația Părinților Copiilor cu Autism, România

Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE (2009)

Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România (filiala Dolj)

Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE (2008)

Direct Client Services SRL (Librăriile Cărturești), România

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), axa prioritară 3: Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public (2008)

Fundația "SOS Copiii Gorjului!", România

Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare în sănătate mintală și dezinstituționalizarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală - PHARE/2006/018-147.03.12 (2007)

Institutul Național de Administrație (INA), România

Cursuri de managementul proiectelor pentru funcționari publici de rang înalt și angajați din administrația publică locală și centrală, 2005-2006

Misiunea OSCE în Serbia și Muntenegru

Programul "Curriculum Development Training and Training of Trainers on Local Self Government Issues Municipal Assembly Support", în colaborare cu Grupul pentru Dezvoltare Locală, 2005-2006


          Photo Gallery


      

Copyright © 2005-2014

S.C. Strategicus Consulting S.R.L.

All Rights Reserved