Experientia docet

DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ

Asistență în elaborarea cererilor de finanțare.


Având alături unul sau mai mulți experți cu experiență vastă în elaborarea cererilor de finanțare, organizația Dvs. este mai sigură pe succesul proiectelor depuse în cadrul programelor de finanțare. Utilizând consultanți externi într-o astfel de activitate eliminați incertitudinea și diletantismul din timpul de pregătire al unei cereri de finanțare, iar elementele ce aduc plusvaloare unui astfel de demers sunt exact cele ce lipsesc dintr-o abordare "internă": contractare și subcontractare, strategie de marketing și de costuri, sustenabilitate financiară ulterioară și riscuri asociate unui astfel de proiect.

Strategicus Consulting vă oferă servicii de asistență în elaborarea cererilor de finanțare, în conformitate cu metodologia și criteriile de performanță solicitate de finanțatori. Ne adresăm în special organizațiilor neguvernamentale, micilor (și marilor) întreprinzători și instituțiilor publice. Rezultatul final este un document original, complet, bine structurat, și conform cu cerințele programului de finanțare. Astfel, șansele de obținere a finanțării cresc considerabil iar solicitantul de fonduri poate depune, fără prea multe emoții, cererea de finanțare. Cererea va include, în forma sa finală, toată documentația necesară: scopul și obiectivele proiectului, planul de activități, bugetul detaliat precum și alte informații specifice fiecărui program în parte.

De asemenea, vă asigurăm că asistența noastră și colaborarea cu orice client se poate extinde și pe perioada implementării proiectelor.

Screening (pre-evaluarea cererilor de finanțare).


Strategicus Consulting vă oferă serviciul de "screening" (pre-evaluare) a cererilor de finanțare. Serviciul de "screening" constă în analiza unei cereri de finanțare înainte de depunere, punctarea ei conform grilei de evaluare publicate, precum și furnizarea de recomandări privind îmbunătățirea calității cererii respective în vederea obținerii celui mai bun rezultat posibil.

Fiecare cerere de finanțare este analizată de trei experți cu experiență îndelungată în evaluarea cererilor de finanțare PHARE și UE, întocmai precum într-un comitet real de evaluare. "Screening-ul" (pre-evaluarea) durează cinci zile, iar clientul primește în format electronic grila de evaluare, comentariile evaluatorilor și setul de concluzii și recomandări. În regim de urgență, durata evaluării se micșorează la trei zile.

Pentru detalii privitoare la metoda de analiză utilizată de experții noștri, vă rugăm să consultați fișa metodologică.


Evaluarea nivelului de dezvoltare instituțională pentru organizații non-profit.

Cercetarea nivelului de dezvoltare instituțională utilizează un instrument specific de colectare a datelor: formularul de evaluare IDAF. Acest instrument de cercetare cuprinde un chestionar cu 72 de întrebări grupate pe 5 secțiuni:
    - capacitate administrativă
    - management organizațional
    - management financiar
    - relații cu mediul extern
    - furnizare de servicii și programe

Fiecare secțiune este punctată conform unei proceduri specifice, iar nivelul de dezvoltare al organizației este determinat pe baza plasării punctajului într-un interval de măsurare stabilit de indicatori sintetici antecalculați. Nivelul general de dezvoltare organizațională este estimat prin aceeași metodă.


Pentru detalii privitoare la metoda și tehnicile de evaluare utilizate de experții noștri, vă rugăm să consultaţi fișa metodologică.


          Photo Gallery


      

Copyright © 2005-2014

S.C. Strategicus Consulting S.R.L.

All Rights Reserved