Experientia docet

ETICĂ ÎN EVALUARE

Principiile etice ce ghidează activitatea noastră de evaluare:

  • cercetare sistematică
  • competență, integritate și onestitate
  • abordare participativă
  • respect pentru oameni
  • asumarea răspunderii
  • responsabilitate față de societate și binele public
Recunoaștem nevoia de participare, interacțiune și dialog între și cu toți factorii interesați.

În analizele pe care le efectuăm, luăm în considerare și utilizăm doar informații verificate, ce provin din surse credibile.

Rapoartele noastre de evaluare sunt obiective, concluziile sunt justificate și mereu însoțite de recomandările necesare.

Studiile pe care le realizăm se bazează pe o documentare amplă asupra proiectului / programului evaluat și cuprind întotdeauna o analiză de context. De asemenea, rapoartele noastre de evaluare includ o descriere cuprinzătoare a mijloacelor utilizate pentru realizarea acestora.

În completarea experienței și know-how-ului de care dispunem, utilizăm lecțiile învățate pe parcursul evaluărilor precedente.
          Photo Gallery


      

Copyright © 2005-2014

S.C. Strategicus Consulting S.R.L.

All Rights Reserved