Experientia docet

EXPERTIZĂ ÎN EVALUARE

Experiență și rigoare în evaluări.


Strategicus Consulting este o instituție activă pe plan regional și internațional în evaluarea programelor de dezvoltare sau de asistență financiară. Puteți apela la noi pentru următoarele tipuri de evaluări:

  • audit de proiect (evaluare sumativă) pentru orice tip de proiect finanțat din fonduri UE sau alte fonduri
  • evaluarea completă a proiectelor finanțate prin scheme de granturi
  • evaluarea impactului și durabilității programelor de finanțare sau a schemelor de granturi

Evaluarea proiectelor finanțate de programele Uniunii Europene, pe lângă faptul că este deseori obligatorie, devine o bună ocazie de verificare - în timp real - a capacității și competenței organizaționale. Astfel, dacă ați inclus în proiectul Dvs. finanțat din fonduri europene și o evaluare finală, vă oferim cea mai bună soluție! Pachetul "Evaluare sumativă EURO" se adresează proiectelor cu valoare între 50.000 și 400.000 EUR și include:

  • efectuarea unei cercetări de birou / documentare și informare
  • efectuarea unei cercetări pe teren, la locul de desfășurare a proiectului (durata: 2-3 zile) pentru colectarea datelor necesare evaluării
  • un capitol special în cadrul raportului de evaluare dedicat impactului și durabilității proiectului
  • realizarea raportului de evaluare în termen de maximum 15 zile de la data contractării
  • trimiterea raportului de evaluare către contractor în format electronic și tipărit (color, 3 exemplare)

Strategicus Consulting vă oferă garanția unor evaluări obiective, rapide și profesioniste. Consultanții noștri sunt comunicativi și volubili, ținând permanent legătura cu echipa de proiect și managerul. De asemenea, evaluările sunt confidențiale, iar întreaga documentație aferentă cercetării este depusă în arhivă pentru consultări ulterioare (exclusiv din partea contractorului sau finanțatorului). Pentru detalii privitoare la metoda și tehnicile de evaluare utilizate de experții noștri, vă rugăm să consultați fișa metodologică.

Notă: Strategicus Consulting nu realizează evaluări / audituri financiare de sine stătătoare.

De ce evaluăm?


Organizațiile și oamenii se evaluează tot timpul: ne evaluăm îmbrăcămintea, hrana zilnică, ce drum să alegem pentru a ajunge la destinație, ce reacții vor avea alții la ideile noastre etc. Evaluarea este parte a vieții noastre de zi cu zi. Totuși, desfășurarea unei evaluări într-un mod profesionist și sistematic se produce abia atunci când este nevoie de luarea unei decizii sau de un proces de învățare - necesare pe termen scurt sau lung.

Evaluarea are loc atunci când răspunsurile oferite de un proces evaluativ sunt suficient de importante (din puncte de vedere organizațional) pentru a demara o abordare sistematică/formală a măsurării performanței (față de o abordare ad-hoc/informală).

Evaluarea asigură un nivel ridicat de calitate

Evaluarea măsoară calitatea și permite îmbunătățirea acesteia la nivel individual și colectiv.

Evaluarea contribuie la un nivel ridicat de cunoaștere în rândul membrilor / angajaților organizației
Participanții la evaluare primesc informații și cunoștințe cu privire la procesul de măsurare a performanței și vor fi în măsură să faciliteze evaluările viitoare.

Evaluarea ajută în procesul de prioritizare a resurselor
Evaluarea poate determina programele, serviciile și activitățile ce pot fi dezvoltate cu resursele financiare și umane disponibile la un moment dat.

Evaluarea contribuie în mod esențial în procesul de planificare
Datele colectate de evaluare pot identifica oportunități pentru organizație, ca și punctele forte și slabe ale acesteia.

Rezultatele evaluării pot aduce argumente în favoarea creșterii eficienței
Evaluarea va aduce date concrete ce pot înfățișa valoarea anumitor activități / eforturi individuale în activitatea organizației.

Experiența unei evaluări devine o valoare ce poate fi promovată
Societatea actuală este preocupată de măsurarea performanței și evaluarea poate aduce acele informații ce au puterea de a îmbunătăți imaginea unei organizații.


          Photo Gallery


      

Copyright © 2005-2014

S.C. Strategicus Consulting S.R.L.

All Rights Reserved