Experientia docet

CURSURI ȘI ATELIERE DE LUCRU

Organizații neguvernamentale, IMM-uri, autorități publice.


Strategicus Consulting oferă sprijin organizațiilor non-profit, IMM-urilor și instituțiilor administrației publice central și locale din România pentru a le ajuta să anticipeze schimbările ce intervin în societate, reorganizându-le și reformându-le din perspectiva cea mai importantă: oamenii și valorile reale ale acestora.

Strategicus Consulting organizează - periodic și la cerere - cursuri cu teme de interes pentru organizații neguvernamentale, IMM-uri, precum și pentru administrația publică locală și centrală din România. Aceste cursuri sunt adaptate cerințelor și condițiilor specifice din țară și din regiune, iar structura fiecărui curs este actualizată și reflectă ultimele tendințe din domeniile abordate.

Domenii de interes:


Management organizațional

Managementul proiectelor

Participare cetățenească

Planificare strategică

Evaluarea proiectelor

Măsurarea performanței

Comunicare

Marketing pentru autorități publice

Planificarea proiectelor

Scrierea cererilor de finanțare


          Photo Gallery


      

Copyright © 2005-2014

S.C. Strategicus Consulting S.R.L.

All Rights Reserved