website templates
Mobirise

Selected publications

Mobirise

RomaNet Program Evaluation Study (2007)
This report shows the findings, conclusions and recommendations of the evaluation team concerning the Carpathian Foundation's RomaNet Program during 2002-2005. The evaluation was conducted in February-April 2006, in all four countries where the RomaNet Program was developed (Hungary, Romania, Slovakia, Ukraine).

Mobirise

Auditul de integritate: Model de evaluare a integrității administrației publice locale (2012)
Integritatea este strâns legată de calitatea serviciilor oferite cetățenilor de către administrația publică și este unul din principalele aspecte ale bunei guvernări. De aceea, în conformitate cu standardele instituțiilor internaţionale - Uniunea Europeană, Banca Mondială, FMI - ea reprezintă una din premisele dezvoltării economice.

Mobirise

Roma Education Project: Performance Evaluation Report (2013)
The study examines the effects that activities of the Roma Education Project had on project beneficiaries. The report also summarizes the lessons learned and provides further considerations on how this initiative could continue and improve its performance in its possible future interventions.

Mobirise

Evaluation of the Council of Europe Centre of Expertise for Local Government Reform (2017)
The evaluation focused on effectiveness, efficiency and impact, including Ordinary Budget and extra-budgetary activities of the Centre of Expertise for Local Government Reform, with emphasis on the period 2014-2016.